Polityka sprzedaży i prywatności

 

 

Dane kontaktowe dla celów kupujących

 

Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja

Siedziba firmy:

Ulica H.S. Czarnieckiego 2/3G

73-110 Stargard

NIP 854-224-56-18
REGON 389469617

Nr konta

Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja

07 1140 2004 0000 3002 8165 6615

 

Polityka sprzedaży

Dokonanie rezerwacji spotkania online jest równoznaczną z chęcią zakupu świadczonej usługi.

 

Usługi:

Sesja indywidualna – czas trwania 50 minut, koszt: 180 PLN

Sesja rodzinna – czas trwania 75 minut, koszt 250 PLN

 

Klient po zarezerwowaniu spotkania otrzyma informację o sposobie połączenia się z oferujących usługę.

Klient ma możliwość jednorazowej zmiany daty spotkania do 24h przed jego terminem.


Po upływie tego terminu lub po odbyciu spotkania nie ma możliwości rezygnacji z zakupu lub reklamacji.

 

Usługi świadczone są poprzez komunikatory: Zoom, Google Meets, Skype, Messenger, WhatsApp. Wybór komunikatora należy do kupującego.

Dokładny opis oferowanych usług znajduje się na stronie https://pracowniarodzicielstwa.pl/

 

 

Polityka ochrony danych osobowych i prywatności

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawienia i wycofania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, aby dostarczać Pani/Panu dopasowane do Pani/Pana potrzeb aktualne dane. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO), informujemy, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Kario-Skoczylas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja z siedzibą w Stargardzie przy ul.Czarnieckiego 2/3G, NIP 854 224 65 18.

 

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@pracowniarodzicielstwa.pl 

 

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i terapeutycznych

– dane zwykłe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail

– dane wrażliwe, tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (art. 9 RODO ust.2c). 

 

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom: 
– hosting – w razie kontaktu poprzez e-mail 

– innym komunikatorom – w razie kontaktu przez Facebook, Zoom, Skype, lub inny komunikator 

– superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

 

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania usługi. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi. 

 

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, przez Annę Kario-Skoczylas, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja, z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 2/3f. 

 

TAK, chcę być informowana/-y e-mailowo o danych dotyczących mojej osoby przez Annę Kario-Skoczylas, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja, z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 2/3f, i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji wysyłanych przez w/w Annę Kario-Skoczylas na wyżej podany adres e-mail. 

 

TAK, chcę być informowana/-y telefonicznie o danych dotyczących mojej osoby przez Annę Kario-Skoczylas, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kario-Skoczylas Terapia i Edukacja, z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 2/3f, i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez w/w Annę Kario-Skoczylas na wyżej podany numer telefonu w celach związanych z kontynuowaniem współpracy. 

 

Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, jak również o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO.

 

Rezerwacja online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę prywatności.